آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه در قلاب بافی(درس اول)

در ابتدای کار ما باید نخ را به دور قلاب گره بزنیم.

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه

طریقه‌ی دست گرفتن قلاب و نخ :

طریقه‌ی دست گرفتن قلاب و نخ برای افراد راست دست به طرق زیر امکان پذیر است، در حین بافت هر کدام بهتر کار را پیش می‌برد استفاده کنید.

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاهآموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه

برای یادگیری اصولی قلاب بافی بطوریکه فقط محدود به چند مدل آموزش داده شده نباشیم باید نقشه خوانی را فرابگیریم.

نقشه یا الگوهای قلاب بافی بوسیله یکسری علامت‌ها کشیده شده‌اند که ما با دانستن طرز بافت هر علامت و ادامه دادن نقشه می توانیم مدل ارائه شده در الگو را به راحتی ببافیم.

ما در این سری آموزش بطور تدریجی، عنوان و سمبل این علامت ها را معرفی خواهیم نمود.

هر مدل قلاب بافی را که بخواهید شروع کنید باید با زنجیره شروع کنید. بافت زنجیره اساس هنر قلاب بافی می باشد. یک ردیف بافت زنجیره برای اکثر قلاب بافی ها مانند پایه عمل می کند.

علامت زنجیره در نقشه های قلاب بافی شبیه به یک بیضی کوچک است مثل شکل زیر

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه

مثلاً بیضی های توخالی در نقشه‌ی کوچک زیر به این معناست که در ابتدا (شماره 1 به معنی رج اول است) 9 تا زنجیره زده شود.

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه

طریقه ی زنجیره زدن:

اگر در همین حالت که قلاب و نخ را در دست دارید بوسیله‌ی قلاب نخ را از حلقه ی موجود روی قلاب رد کنید شما یک زنجیره زده‌اید.

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه

پشت و روی زنجیره ها

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه

این ویدئو را مشاهده کرده و سعی کنید به همین صورت زنجیره بزنید.

فیلم آموزش زنجیره زدن:

علامت بعدی به شکل ضربدر یا بعلاوه است که به آن پایه کوتاه می گوییم مثل شکل زیر

پایه کوتاه به معنی وارد کردن قلاب به داخل یکی از زنجیره های رج قبل، درآوردن نخ و سپس رد کردن نخ از این دو حلقه می‌باشد.

قلاب بافی پایه کوتاه

قلاب بافی پایه کوتاه

قلاب بافی پایه کوتاه

قلاب بافی پایه کوتاه

قلاب بافی پایه کوتاه

شکل بالا سری پایه کوتاه‌های بافته شده در رج دوم را نشان می دهد.

فیلم آموزش پایه کوتاه:

می توانید در انتهای کار بافت را برگردانده، یک زنجیره بزنید و در مسیر برگشت در هر خانه (یا اصطلاحاً در هر گندمی) یک پایه کوتاه دیگر بزنید به آخر که رسیدید باز بافت را برگردانده وهمین کار را در جهت عکس تکرار کنید تا مستطیل بافته شده به اندازه دلخواهتان برسد سپس آن را اصطلاحاً کور کنید.

آموزش بافت با قلاب

همین کار همراه با نقشه (الگو):

آموزش قلاب بافی

نقشه خوانی:

11 تا زنجیره زده سپس کار را برگردانده و از زنجیره دوم در هر خانه یک پایه کوتاه می زنیم (10 پایه)، سپس یک زنجیره زده و در هر کدام از پایه کوتاه های رج قبلی یک پایه کوتاه می بافیم (دقیقا 10 تا) به آخر که رسیدیم کار را برگردانده، یک زنجیره می زنیم و... بهمین ترتیب ادامه می دهیم .

نکته1: در ابتدای هر رج یک زنجیره می زنیم تا همه ی گره های حاصل از پایه کوتاه هم قد شوند.

نکته 2 : با تغییر تعداد زنجیره های رج اول طول و با تغییر تعداد رج های بافته شده عرض مستطیل نهایی تغییر می کند.

کور کردن بافت: درحالیکه قلاب داخل حلقه ی آخر بافت است حدود چهار یا پنج سانتی متر از نخ را رها کرده و نخ را قیچی کنید سپس بوسیله ی قلاب کل نخ باقی مانده را از حلقه عبور داده و بکشید ( طریقه ی کور کردن انتهای ویدئوی اول نمایش داده شده است).

تمرین 1 :

بافت یک پاپیون به شکل زیر

آموزش قلاب بافی

موفق باشید .

 

منابع تصاویر: کتاب Crocheting for Dummies و redheart.com

منبع ویدئوها : wikihow.com