آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت (درس چهارم)

در برخی موارد برای بافت اشکال مختلف نیاز به کاهش یا افزایش تعداد دانه ها داریم مثل گرد کردن لبه‌ی کار یا بافت توپ،جوراب و ...

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

برای گسترش و بزرگتر شدن کار بافته شده نیاز به افزایش تعداد دانه‌های بافت هست مثل بافت دایره یا بافت‌های چین دار و برای جمع شدن کار نیاز به کاهش، مثل تبدیل دایره تخت به کُره !

با دیدن تصاویر زیر به راحتی متوجه طریقه‌ی افزایش و کاهش تعداد دانه‌ها خواهید شد.

علامت در نقشه‌ها و طریقه‌ی افزایش دانه بوسیله پایه کوتاه:

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

علامت در نقشه‌ها و طریقه‌ی افزایش دانه بوسیله پایه بلند:

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

همانطور که از تصاویر مشخص است افزایش یک دانه بوسیله‌ی بافت دو پایه در یک خانه از رج قبل انجام می‌شود (برای افزایش به تعداد بیشتر، به تعداد مورد نظر پایه در یک خانه ببافید).

افزایش خانه در ابتدا‌ی رج:

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

نکته: در ابتدای کار به اندازه‌ی پایه استفاده شده در بافت، زنجیره می زنیم. اگر پایه کوتاه بود یک زنجیره، برای پایه متوسط دو و برای پایه بلند سه زنجیره.

در بافت دایره درس سوم این بافت را انجام دادیم.

کاهش دانه ها: بطور ساده به معنی یکی کردن دو یا چند خانه است.

به تصاویر زیر دقت کنید.

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافتآموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

طریقه‌ی کاهش دانه ها در ابتدای کار:

به تعداد دانه ای که می‌خواهیم کم شود بافت شلال میزنیم (برای این کار نخ را از خانه مورد نظر بیرون آورده و مستقیم از حلقه‌ی روی قلاب خارج می‌کنیم(در تصویر زیر سه بار این کار انجام شده است))، اینجا ابتدای رج می‌شود و ادامه‌ی بافت.

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

طریقه‌ی کاهش دانه ها در انتهای کار:

وقتی به تعداد دانه ای که میخواهیم کم شود رسیدیم کار را می‌چرخانیم و رج بعدی را شروع می‌کنیم.با این کار به تعداد دانه های رها شده کاهش انجام داده ایم.

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

تمرین 4:

نقشه زیر را ببافید و از نتیجه‌ ی کار شگفت زده شوید !!

آموزش افزایش و کاهش دانه‌های بافت

موفق باشید 

منبع:

کتاب Crocheting for Dummies