آموزش گردبافی (درس سوم )

گاهی شروع بافت‌ها به‌صورت حلقه است نه یک ردیف زنجیره. برای بافت‌هایی که از وسط شروع می‌‌شوند مثل نمونه‌های زیر:

نکته1: منظور بافت از وسط است نه صرفا دایره ای شکل! مثلا بافت مربع از وسط کار شروع شود نه یکی از اضلاع.

برای شروع گردبافی دو روش داریم که آموزش داده می‌شود

اولین روش : شروع با زنجیره

 تصاویر زیر را با دقت نگاه کنید.

سپس با ادامه دادن این کار می‌ توانیم نقشه زیر را ببافیم:

نتیجه‌ی کار:

نکته2: ردیف اول در هر خانه یک پایه، در رج دوم در هر خانه دو پایه، در رج سوم یکی در میان دو پایه درخانه میزنیم، در رج بعدی دوتا خانه درمیان و... (با دقت در نقشه متوجه این روند خواهید شد) این کار به منظور گسترش دایره مانند بافت می‌باشد و اگر رعایت نشود بافت جمع می‌شود و شکل نامناسبی خواهد گرفت.

نکته3: نقطه های سیاه نمایش داده شده در نقشه به معنی رد کردن نخ و در اصل تمام کردن رج می‌باشد. هر گاه به علامت نقطه سیاه رسیدید مثل تصویر زیر عمل کنید. یعنی آخررج به ابتدا وصل شود

روش دوم: شروع توسط حلقه جادویی

در این روش نیازی به زنجیره زدن نیست و نتیجه کار تمیزتری خواهیم داشت به این جهت که هیچ سوراخی وسط کار دیده نمی‌شود و بافت زیباتری خواهیم داشت، بقیه‌ی بافت شبیه روش قبلی خواهد بود.

فیلم آموزش حلقه جادویی :

تصویر زیر دو روش گفته شده را با هم مقایسه می‌کند، بافت سمت راست بوسیله حلقه جادویی بوجود آمده است.

تمرین 3:

بافت دایره بوسیله پایه کوتاه، پایه نیم دوبل و دوبل (از روی نقشه‌های ارائه شده)، برای شروع کار می‌توانید از هر دو روش گفته شده استفاده نمایید.

آموزش گردبافی

موفق باشید

 

منابع:

کتاب Crocheting for Dummies و planetjune.com - jessieathome.com