بافتنی هنری کاملا مردانه !

آیا تا این اندازه تغییر جامعه جالب نیست؟! اینکه بدانیم صنایع دستی که به طور کلی به عنوان "کار زنان" شناخته می شود، روزی حرفه ای مختص مردان بوده است. اولین اتحادیه بافندگی در پاریس در سال 1527 تأسیس شد و شاید نتوانید حدس بزنید که ورود بانوان به آن ممنوع بود.

بافتنی هنری کاملا مردانه

بافتنی هنری کاملا مردانه

بافتنی هنری کاملا مردانه

منبع : loveknitting.com