در استان اصفهان بیش از شصت رشته صنایع‌دستی رواج دارد. شهر اصفهان با انتخاب شدن به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2005 در میان مردم  کشورها بیش از بیش مشهور گشته و گردشگران بسیار را به خود جلب کرده است
ادامه مطلب